Autá na chodník nepatria

Parkovanie

Pokiaľ sa nepodarí zvrátiť negatívny trend rastu počtu osobných automobilov, bude rásť dopyt aj po parkovacích plochách. Tie už v súčasnosti zaberajú obrovské množstvo verejného priestoru, ktorý by mohlo byť využitý inak, rozumnejšie a efektívnejšie. Sú lokality, kde je priestor na reorganizáciu parkovania a sú také, kde to už možné nie je. Vytváranie nových parkovísk na úkor zelene či inej verejnej infraštruktúry je neprijateľné.

Parkoviská pre autá nemôžeme vytvárať bez toho, aby sme mali k dispozícii dôkladne spracované štatistiky a dáta. Dôkazom toho je aj nové, našťastie len dočasné parkovisko na chodníku na Železničnej ulici. Toto parkovanie zabralo celú šírku chodníka, ktorý slúži ako hlavná prístupová komunikácia pre chodcov idúcich na železničnú stanicu. Ulica síce ponúka chodník aj na druhej strane cesty, ale realita je taká, že ten ľudia využívajú len minimálne. 

Ďalším, minimálne rovnako závažným faktom je aj počet vyznačených parkovacích miest (až 34) a skutočnosť, že parkovisko je takmer stále prázdne, a to cez deň i v noci. Obyvatelia tejto ulice majú totiž možnosť parkovať vo svojich garážach, priamo vo dvore svojich domov alebo v priestore medzi cestou a chodníkom. Ľudia prichádzajúci na vlak zas parkujú bližšie k stanici. Navyše takéto riešenie parkovania na chodníku so zabratím jeho celej šírky by nemalo prichádzať od dopravného inšpektorátu vôbec. Podobné výnimky na parkovanie na chodníku by mali byť len výnimočné a v lokalitách, kde to umožňuje situácia a sú vyslovene nevyhnutné. Aj to spôsobom, že ostane na chodníku potrebný priestor pre chodcov.

Parkovanie
Ľudia sami zhodnotili ako rozumnejšie ponechať priestor na chodníku.

Podobné parkovanie sa malo vyznačiť aj na Krásnej ulici, nakoniec sa však jeho realizácii podarilo zabrániť.

Obdobným príkladom vytvárania parkovacích miest v lokalite, kde potrebné vyslovene nie sú, je aj dláždená plocha trhoviska na Mlynárskej ulici. Lokalita poskytuje dostatočný počet parkovacích miest a ďalšie si nevyžaduje.

V lokalite na Železničnej ulici v areáli ŽSR sa na jar začne budovať záchytné parkovisko aj s parkovaním pre bicykle, ktoré bude slúžiť najmä pre cestujúcich vlakom. To je dôvodom, prečo je parkovanie na chodníku len dočasné. V prvej fáze tu má vzniknúť až 18 parkovacích státí pre autá. V súvislosti s touto výstavbou navrhujem v lokalite priamo pred železničnou stanicou vytvoriť tzv. kiss&ride zónu, kde bude povolené státie len na nevyhnutný čas. Mesto zároveň disponuje s projektom riešenia priľahlej plochy, ktorá v súčasnosti slúži ako parkovisko a obratisko autobusov. Tento by sa mal aktualizovať a statická doprava by sa mala presunúť na nové záchytné parkovisko. Existujúci priechod pre chodcov so spomaľovačmi pred budovou stanice by sa mohol nahradiť vyvýšeným priechodom, ktorý je bezpečnejší.

Parkovisko pre bicykle bude kryté a v oblasti som dal požiadavku aj na kamerový systém, aby boli odstavené bicykle i autá pod dohľadom a v bezpečí. Aj keď je podľa môjho názoru parkovisko pre bicykle od budovy stanice ďaleko a umiestnil by som ho bližšie, verím, že sa ho napriek tomu ľudia naučia využívať. Vlaková doprava je atraktívnou, ekologickou aj ekonomicky výhodnou formou cestovania do všetkých okolitých smerov s dobrým napojením.

Verím, že pripravovaná regulácia parkovania aj v našom meste postupom času prinesie lepší komfort pre občanov nášho mesta a vo veľkej miere prispeje k lepšiemu usporiadaniu aj dostupnosti parkovania.

GALÉRIA