Nárast intenzity dopravy v meste Sereď

Slovenská správa ciest realizuje v pravidelných 5 ročných intervaloch celoštátne sčítania dopravy. Takýto prieskum sa realizuje aj v rámci nášho mesta Sereď. Posledné prieskumy sa realizovali v roku 2015 a následne...

Autá na chodník nepatria

Pokiaľ sa nepodarí zvrátiť negatívny trend rastu počtu osobných automobilov, bude rásť dopyt aj po parkovacích plochách. Tie už v súčasnosti zaberajú obrovské množstvo verejného priestoru, ktorý by mohlo byť využitý...

Bezpečnejší podjazd pre cyklistov

Krátky úsek cyklotrasy vedúci popod most cez rieku Váh je už bezpečnejší. Miesto, kde sa v minulosti udialo viacero nehôd z dôvodu stretu cyklistov bolo označené novým vodorovným dopravným značením....

Ako je to s pohybom po hrádzi

Na území mesta Sereď vedie po ochrannej hrádzi rieky Váh asfaltová komunikácia od zberného dvora pri Dolnej Strede až po Horný Čepeň. Tento úsek tvorí časť významnej diaľkovej cykloturistickej magistrály...