Cyklotrasa cez mesto Sereď

Dnes, 3.marca 2023 bolo vydané stavebné povolenie na nosnú cyklotrasu cez mesto Sereď. ✅
 
Pamätám si ešte na rok 2020, kedy som ako zástupca občianskeho združenia OZ Mám rád Cyklistiku – MrC prišiel na mesto s informáciou, že je vyhlásená výzva na projektové dokumentácie pre mestské cyklotrasy, či sa aj naše mesto nezapojí. Musím oceniť promptnosť a ochotu oddelenia rozvoja mesta ako aj mestského projektového manažéra, že do tohoto projektu aj napriek krátkosti času išli. O urýchlenie vydania stavebného povolenia sa učinil aj Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď, za čo mu ďakujem.
 
Dnes môžeme aj napriek množstvu komplikácií, nezhôd a problémov vyhlásiť, že snaha nebola márna a máme v rukách stavebné povolenie na najväčšiu cyklistickú stavbu v histórii nášho mesta.
Dôležité je uviesť, že obstaranie projektovej dokumentácie od spoločnosti Cykloprojekt bolo financované z externých zdrojov, len s malým spolufinancovaním zo strany mesta.
 
Vďaka pripravenosti sa tak budeme môcť v tomto roku uchádzať o prostriedky z Operačného programu Slovensko na samotnú realizáciu tohoto projektu. Vybudovanie tejto cyklotrasy by tak mohlo byť do roku 2026 realitou.
 
Podpora a rozvoj cyklistickej dopravy v rámci mesta má nespočetné množstvo pozitívnych vplyvov na zlepšenie dopravnej situácie v meste, na zdravie jeho obyvateľov, životné prostredie a posunie naše mesto o krok vpred po vzore vyspelých európskych miest.
O stave tohoto projektu vás budem priebežne informovať.