Výsledky auditu reklamných plôch v meste Sereď

Na základe mojej žiadosti o realizáciu auditu reklamných plôch v meste Sereď vykonali zamestnanci mesta kontrolu skutkového stavu. Na jeho základe boli zistené viaceré nezrovnalosti. Audit identifikoval celkovo 41 zazmluvnených reklamných...

Ako je to s pohybom po hrádzi

Na území mesta Sereď vedie po ochrannej hrádzi rieky Váh asfaltová komunikácia od zberného dvora pri Dolnej Strede až po Horný Čepeň. Tento úsek tvorí časť významnej diaľkovej cykloturistickej magistrály...

Most ponad železnicu

V našom meste máme dva významné cestné mosty, jeden vedie cez rieku Váh a druhý prechádza ponad železničnú trať. Po oboch vedie cesta I. triedy č. 62 a spravuje ich...

Cyklotrasa cez mesto Sereď

Dnes, 3.marca 2023 bolo vydané stavebné povolenie na nosnú cyklotrasu cez mesto Sereď.  Pamätám si ešte na rok 2020, kedy som ako zástupca občianskeho združenia OZ Mám rád Cyklistiku -...