Mozaikové kosenie v Seredi

Novinkou, ktorú ste si mohli v našom meste všimnúť, je tzv. mozaikové kosenie, alebo aj ponechanie nepokosenej trávy v okolí stromov či na väčších trávnatých plochách. Určite ste pochopili, že nejde o zle vykonanú prácu pracovníkov údržby mesta, ale zámer.

Takýto spôsob kosenia prináša viacero pozitív a aplikuje sa aj v iných mestách na Slovensku. Medzi tie najvýznamnejšie prínosy tejto techniky kosenia patrí ochrana kmeňov hlavne mladých stromov. Pri kosení sa totiž často stáva, že sa nechtiac poškodí kôra stromov, čo môže mať najmä pri mladých stromoch za následok aj ich trvalé poškodenie, či odumretie. Veľkým prínosom, najmä v letných mesiacoch, je zadržiavanie vlhkosti v tomto trávnatom poraste. Dlhšie sa udržujúca ranná rosa, či dažďová voda sú dôležitým faktorom pre vytvorenie vhodnej mikroklímy v okolí stromu. Zvyšuje sa tak odolnosť samotného stromu pred letnými horúčavami.
Vzrastlá tráva je zároveň dôležitým útočiskom pre hmyz a malé živočíchy, ktoré plošným kosením prichádzajú o svoje prirodzené prostredie. V týchto dňoch slúži vyššia tráva aj ako úkryt pre vtáčie mláďatá, najmä drozdie. Aj v miestach, kde sa nenachádzajú stromy, sa môžu ponechať mozaiky trávy práve s týmto účelom zachovania biodiverzity prostredia.

Pokiaľ sú mozaikové útvary vytvárané symetricky, v rovnomerných polomeroch, môžu tvoriť aj estetickú súčasť mestských plôch.

Pri aplikácii takéhoto spôsobu kosenia je však potrebné dodržiavať niekoľko dôležitých pravidiel, aby bol ich účinok čo najlepší. Je potrebné zamedziť tomu, aby sa z daných plôch stal zdroj burín pre okolie, čo by v konečnom dôsledku zhoršilo funkčný ale najmä estetický význam trávnika. Tieto plochy je takisto potrebné udržiavať a minimálne raz do roka, ideálne na jeseň ich pokosiť. Je dôležité vhodne zvoliť aj priemer nekoseného kruhu v okolí kmeňa stromu, ktorý by mal byť primeraný veľkosti daného stromu, v rozmedzí od 0,5 do 3 metrov.

Video na tému mozaikového kosenia v Seredi
Video Playlist
1/1 videos
1
Mozaikové kosenie v Seredi
Mozaikové kosenie v Seredi

Každá lokalita je indivuálna, a je vždy potrebné okrem estetického hľadiska zvážiť aj zdravotno-hygienické hľadisko. Obavy o premnoženie škodcov akými sú kliešte či komáre nie sú na mieste, keďže sa jedná percentuálne len o veľmi malé časti celej trávnatej plochy, ktorým sa dá bez problémov vyhnúť.

Verím, že tento inovatívny krok bude vnímať verejnosť pozitívne a prispeje v blížiacom sa letnom období k zlepšeniu životného prostredia v našom meste.

Inšpiráciou môjho podnetu pre mesto boli aj Košice, kde podľa slov Ing. Petra Vrábela zo Správy mestskej zelene v Košiciach úspešne aplikujú tento postup už niekoľko sezón. Prínosy tejto metódy takisto potvrdil aj Ing. Peter Kovár z Fakulty agrobiológie a potravinárstva SPU v Nitre.

GALÉRIA