Nárast intenzity dopravy v meste Sereď

Slovenská správa ciest realizuje v pravidelných 5 ročných intervaloch celoštátne sčítania dopravy. Takýto prieskum sa realizuje aj v rámci nášho mesta Sereď.
 
Posledné prieskumy sa realizovali v roku 2015 a následne kvôli pandémii až v roku 2022. Obe sú teda ešte z obdobia pred uzáverou železničného mosta.
 
Prieskumy sa realizovali na hlavných ťahoch cez mesto a to konkrétne na týchto uliciach: (v zátvorke je informácia o počte prejazdov vozidiel v roku 2015 / 2022 a rozdiel v percentách)
 
  • M.R.Štefánika + D. Štúra (10499 / 14405 / +38%)
  • Bratislavská (4144 / 5217 / +26%)
  • Trnavská cesta (6569 / 11229 / +71%)
  • Cukrovarská (10573 / 12304 / +16%)
  • Čepeňská (8561 / 8214 / -4%)
  • 8.mája + Strednočepeňská (521 / 667 / +28%)

Je vidieť značný nárast intenzity dopravy, čo má za následok okrem iného aj zhoršenie kvality ovzdušia na území nášho mesta. Ľudia uprednostňujú výhody tejto dopravy pred inými druhmi dopravy aj na krátke vzdialenosti, akými sú cesta
do práce, do školy, na nákup, tréning a podobne. Takéto správanie má za následok prehustenie dopravy na miestnych komunikáciách a rast množstva emisií
škodlivých látok. Jedná sa o emisie zo spaľovania fosílnych palív, ale aj z opotrebenia pneumatík, bŕzd a ďalších mechanických častí vozidiel. Problémom je aj zvýrený prach.

 

Existujú aj riešenia

Zvýšená intenzita dopravy má ale aj ďalšie negatívne sprievodné javy. Medzi ne patrí zvýšená potreba parkovacích miest, väčšinou na úkor zelene či verejného priestoru. Takéto, väčšinou asfaltové a betónové plochy, majú negatívne účinky pri zadržiavaní dažďovej vody ako aj zvyšovaním teploty prostredia pri letných horúčavách. Väčšie množstvo áut znamená aj zvýšenú hlučnosť a zníženie bezpečnosti, či už chodcov a cyklistov, ale aj samotných vodičov.

Riešením je potreba prehodnotiť nutnosť vlastniť osobné motorové vozidlo a naopak hľadať alternatívne možnosti v doprave, akými sú autobusová, železničná, cyklistická či pešia doprava.

Dôležité preto je, aby sa kládol dostatočný dôraz na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto oblastiach dopravy. 

V našom meste je prevádzkovaná autobusová mestská hromadná doprava (MHD), ktorá je vhodnou alternatívou. Využívaná je však len malým počtom obyvateľov mesta. Tu vidím veľký potenciál na zlepšenie.

Riešením je aj vlaková doprava, ktorá je využívaná vo väčšej miere a poskytuje pohodlný spôsob dopravy s napojením na všetky hlavné smery. Pozitívnou správou je aj budovanie záchytného parkoviska pre motorové vozidlá a bicykle priamo pri budove železničnej stanice v Seredi. Zvýši sa tak komfort cestujúcich vlakom a môže to byť vhodný prvok na podporu tejto formy dopravy.

Vzhľadom k rovinatému profilu a malej rozlohe nášho mesta je cyklistická doprava jednou z najlepších volieb pre pohyb po meste. Aj keď mesto k dnešnému dňu nedisponuje takmer žiadnymi bezpečnými komunikáciami pre cyklistov,  situácia by sa mala v blízkej budúcnosti zmeniť. Pomôcť by mal projekt hlavnej cyklistickej komunikácie naprieč hlavným ťahom mesta, ktorý je už spracovaný a čaká na vhodnú výzvu a následnú realizáciu. Lepšiemu využívaniu cyklistickej dopravy v rámci mesta by mohli napomôcť aj zdieľané bicykle. Takáto služba by bola navyše veľkým prínosom v aktuálnom období, kedy je odstavený most ponad železnicu. Umožnila by zároveň možnosť pohybu po meste na bicykli bez obavy o jeho odcudzenie, čo je jednou z najčastejších príčin voľby inej alternatívy dopravy.

Nech už sa rozhodneme pre akýkoľvek spôsob dopravy, vždy je potrebné myslieť aj na to, aké následky má toto naše rozhodnutie na spoločnosť, naše zdravie a životné prostredie.

GALÉRIA