Výsledky auditu reklamných plôch v meste Sereď

Na základe mojej žiadosti o realizáciu auditu reklamných plôch v meste Sereď vykonali zamestnanci mesta kontrolu skutkového stavu. Na jeho základe boli zistené viaceré nezrovnalosti. Audit identifikoval celkovo 41 zazmluvnených reklamných...