Koniec roka môže byť pekný aj bez pyrotechniky

Blíži sa nám koniec roka a ľudia si zaužívali používanie zábavnej pyrotechniky na Silvestra ako bežnú vec, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Nie len na Silvestra, ale už niekoľko dní pred ním sa ulicami ozývajú výbuchy a ohlušujúci zvuk rôznych petárd a delobuchov. Okrem chvíľkovej radosti, ktorú niekomu spôsobia, však prinášajú najmä utrpenie a negatívne vplývajú aj na životné prostredie, v ktorom žijeme. 

Postupne si však spoločnosť začína uvedomovať, že oslavovať nový rok sa dá aj spôsobom, ktorý nemá také nespočetné negatívne účinky na ľudí, zvieratá ale aj prírodu. Je to najmä o uvedomení si aktuálnej situácie vo vzťahu k životnému prostrediu, spoločnosti a celkovo našej planéte.

Aj keď mnohé mestá ešte stále organizujú a povoľujú ohňostroje, stále viac miest prijíma úplné zákazy takejto zábavnej pyrotechniky, čím dávajú jasný signál, že si uvedomujú jej negatívne následky. Dôkazom toho, že sa spoločnosť v našej krajine uberá tým správnym smerom je aj novela zákona, ktorá od 2. januára 2024 na celom území zakáže predaj aj používanie vymedzených kategórií pyrotechniky, ktoré spôsobujú hluk.

Keďže novela zákona začína platiť až v budúcom roku, bolo potrebné prijať všeobecno záväzné nariadenie (VZN), aby sme zamedzili používaniu pyrotechniky, ktorá spôsobuje hluk, už počas tohtoročných osláv nového roka v meste Sereď.

Aj keď niektorí jedinci urobia aj napriek tomu všetko preto, aby uspokojili svoje potreby, verím, že používanie pyrotechniky časom úplne ustane.

Chcem preto všetkých požiadať, ak plánovali nakúpiť a použiť takúto pyrotechniku, aby tak nerobili a hľadali iné spôsoby vítania nového roka, napríklad aj v rámci programu, ktorý pripravuje mesto Sereď. 

Správajme sa všetci zodpovedne a požiadajme aj svojich blízkych či známych, aby tak konali tiež. Ďakujem.

GALÉRIA