Cyklotrasa cez mesto Sereď

Dnes, 3.marca 2023 bolo vydané stavebné povolenie na nosnú cyklotrasu cez mesto Sereď.  Pamätám si ešte na rok 2020, kedy som ako zástupca občianskeho združenia OZ Mám rád Cyklistiku -...

Odpovede na moje interpelácie

Nižšie nájdete odpovede na moje interpelácie zo zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 9.2.2023. Pýtal som sa na existenciu smernice pre umiestňovanie a povoľovanie reklamných zariadení na území mesta a upozornil som...

Zákaz predaja pyrotechniky

Obchodný reťazec Kaufland Slovenská republika ponúka vo svojom sortimente v období pred novým rokom aj pyrotechniku, ale jedná sa o tzv. „tichú“ „nízkovýbušnú“ pyrotechniku, ktorá je zameraná na zníženie negatívneho...