Bezpečnejší podjazd pre cyklistov

Krátky úsek cyklotrasy vedúci popod most cez rieku Váh je už bezpečnejší. Miesto, kde sa v minulosti udialo viacero nehôd z dôvodu stretu cyklistov bolo označené novým vodorovným dopravným značením....

Ako je to s pohybom po hrádzi

Na území mesta Sereď vedie po ochrannej hrádzi rieky Váh asfaltová komunikácia od zberného dvora pri Dolnej Strede až po Horný Čepeň. Tento úsek tvorí časť významnej diaľkovej cykloturistickej magistrály...

Cyklotrasa cez mesto Sereď

Dnes, 3.marca 2023 bolo vydané stavebné povolenie na nosnú cyklotrasu cez mesto Sereď.  Pamätám si ešte na rok 2020, kedy som ako zástupca občianskeho združenia OZ Mám rád Cyklistiku -...