Most ponad železnicu

V našom meste máme dva významné cestné mosty, jeden vedie cez rieku Váh a druhý prechádza ponad železničnú trať. Po oboch vedie cesta I. triedy č. 62 a spravuje ich...

Cyklotrasa cez mesto Sereď

Dnes, 3.marca 2023 bolo vydané stavebné povolenie na nosnú cyklotrasu cez mesto Sereď.  Pamätám si ešte na rok 2020, kedy som ako zástupca občianskeho združenia OZ Mám rád Cyklistiku -...