Autá na chodník nepatria

Pokiaľ sa nepodarí zvrátiť negatívny trend rastu počtu osobných automobilov, bude rásť dopyt aj po parkovacích plochách. Tie už v súčasnosti zaberajú obrovské množstvo verejného priestoru, ktorý by mohlo byť využitý...

Výsledky auditu reklamných plôch v meste Sereď

Na základe mojej žiadosti o realizáciu auditu reklamných plôch v meste Sereď vykonali zamestnanci mesta kontrolu skutkového stavu. Na jeho základe boli zistené viaceré nezrovnalosti. Audit identifikoval celkovo 41 zazmluvnených reklamných...